Vekaletname ile işlem yapacağınız firmanın OAİB üyesi olması gerekmektedir.